FREE SHIPPING ON ALL BUSHNELL PRODUCTS

Biz hakda

BIZ hakda

3000 inedördül metr ösümlik meýdany

10 ýyldan gowrak tejribe

Optiki şekillendiriş tehnologiýasy zehinleri

TakmynanMJOPTC

"Xiamen Mingjing Optical Technology Co., Ltd." 2010-njy ýylyň 1-nji sentýabrynda hasaba alyndy we döredildi. Kompaniýa, Sýamen şäheri, Sýanýan şäheri, Torç bagy, Fakşan Günorta ýoly 1181-nji ýerde ýerleşýär.Önümçiligi dolandyrmagy we satuwy birleşdirýän ýokary tehnologiýaly kärhana.Topar 6-20 ýyllyk optiki şekillendiriş tehniki işgärlerinden ybarat bolup, özbaşdak gözleg we ösüş in engineeringenerçilik bölümini döretdi.Esasy tehniki işgärler 10 ýyldan gowrak optiki obýektiw dizaýn tejribesine we esasy önümçilik tehnologiýa mümkinçiliklerine eýe we doly optiki ulgam gözleg we ösüş, dizaýn we önümçilik.Synag mümkinçilikleri.Kompaniýa ähli taraplaryň zehinlerini bir ýere jemleýär we yzygiderli ösdürýär we täzelik edýär.

kompaniýa görkezişi

Näme edýäris?

Kompaniýa esasan optiki linzalar bilen iş salyşýar we önümleri: ulagda oturdylan 360 panoramik görnüş, hereketlendiriji ýazgy, tersine şekil we ulagda oturdylan akym serişdesi.ADAS akylly kömekçi sürüjilik, senagat akylly robotlar, akylly öý, ýokary kesgitli gözegçilik, dronlar, biomedikal we hukuk goraýjy gurallar we beýleki ugurlar, müşderiniň talaplaryna laýyklykda optiki linzalary we beýleki gözleg we işläp düzmeleri we amaly programmalary üpjün edip biler.Kompaniýanyň her bir işi, önümiň hilini we optiki linzalaryň önümçilik netijeliligini ýokarlandyrmak üçin doly awtomatlaşdyrylan enjamlar bilen enjamlaşdyrylandyr.Häzirki wagtda taýýar linzanyň ýyllyk önümçiligi 5KK-a ýakyn bolup, täze zawodyň giňeldilmegi we kämilleşdirilmegi uzak möhletli durnukly hil üçin esas döredýär.

04a9e3c61

Optiki linzanyň dizaýnyndan, nusga alma, barlamak, synag önümçiligi, köpçülikleýin önümçilik we satuwdan "hemme zat" hyzmatyny beriň.Önümler Hytaý Taýwan, ABŞ, Japanaponiýa, Hindistan, Günorta-Gündogar Aziýa we ş.m. ýaly köp ýurtlara we sebitlere eksport edilýär.Kompaniýanyň ýokary hilli önümiň hili we ygtybarly abraýy we hyzmaty içerki we daşarky bazarlar tarapyndan dürli ugurlarda ykrar edildi.Topar öňdebaryjy strategiýanyň we ýokary hilli esasy iş syýasatyny goldamagy dowam etdirer we has köp tehnologiýa, has täzeçillik we has ýokary hilli öser.