FREE SHIPPING ON ALL BUSHNELL PRODUCTS

MJOPTC Sürüji ýazgysy, howpsuzlyk gözegçiligi, iň ýokary dykyzlyk 1 / 2.7 ″ obýektiw we IR CUT

Gysga düşündiriş:

 

Önümlerimiz dünýäde satylýar.

Biz ýokary hilli linzalary yzarlaýarys.Diňe has gowy önüm bazary bilen üpjün etmek we size has uly baha döretmek üçin.

Obýektiviň hili ýokarlanýar, 1080P 4K piksel ~~~.

We gözleýän ýokary derejeli obýektiw öndüriji.

Size zerur zatlaryň hemmesi bar we gözleg we gözleg işlerini hem goldap bileris.

20 ýyllyk optiki obýektiw tejribe, size gaty ynamdar bolmak üçin ýeterlik!

Feel free to contact us anytime: Email: liping.li@mingjingoptical.com

IMG_9380


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy ýokary kesgitlemegözegçilikseriýalary: 4mm, 6mm, 8mm, 12mm, 16mm köp wariant, ýokary ýagtylyk şekillendiriş hili, durmuşyňyzy has ygtybarly we aladasyz edýär

Hytaý bazarynda uly bazar satuwymyz bar, Hindistanda, ABŞ-da we ş.m. daşary ýurtlarda gowy satýarys. Biz siziň bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, goldawyňyz üçin sag boluň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň