FREE SHIPPING ON ALL BUSHNELL PRODUCTS

MJOPTC MJ8809 EFL8.2 F1.8 1 / 1.8 ″ M12 üçin kamera kamerasy

Gysga düşündiriş:

1.MJ8809 senagat kamera linzasy

2.Fokal uzynlygy 8.2 F / NO. /2.9


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Arza

Ulanylyp bilner: CCTV LENS, hereketlendiriji ýazgy, tersine şekil, giriş dolandyryş ulgamy, akylly öý, 1.8 dýuým uly maksatly ýer, senagat kamerasy.

Seriýa belgisi

Haryt

Gymmatlyk

1

EFL

8.2

2

F / .OK.

1.8

3

FOV

58 °

4

TTL

30

5

Sensoryň ululygy

1 / 1.8 ”, 1/2”, 1 / 2.3 ”, 1 / 2,5”, 1 / 2.7 ”, 1 / 2.8”, 1 / 2.9 ”, 1/3

veer-139557707

Sürüji ýazgysy

veer-308210187

Akylly giriş gözegçiligi

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. techokary tehnologiýaly awtomatlaşdyryş enjamlary

Gapymyzda önümçiligimize kömek etmek üçin dürli çylşyrymly enjamlar bar.Enjam hünärmen öndürijiler tarapyndan özleşdirilýär we satyn alynýar.Duýgur gözegçilik enjamlary önümlerimizdäki islendik meseläni takyk kesgitläp biler.Akmaksyz ulgam önümçilik prosesinde görünmezligimizi üpjün edip biler.Rorsalňyşlyklar, şeýlelik bilen önümiň hilini we önümçiligiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar.

2. Çig mal barlag standartlary

Rawhli çig mal diňe degişli gözegçilik bölümi tarapyndan synagdan geçirilenden soň önümçilige akyp biler.II derejäniň daşky görnüşini kabul etmek üçin MIL-STD-105E ýeke-täk adaty nusga alma standartyny, gelýän material gözleg spesifikasiýalarynyň S-2 derejesini kabul etmek üçin spesifikasiýalary we funksiýalary kabul edýäris.

3. precokary takyklyga çydamlylyk

Häzirki wagtda möhüm optiki ölçegler aşakdaky aýratynlyklara takyk bolup biler: obýektiwiň daşky diametriniň çydamlylygy ± 0,005mm;apertura / tertipsizlik -3 / 0,5-e ýetip biler;optiki ok 30-a çenli takyk bolup biler. Obýektiviň merkezi galyňlygy ± 0.01mm ýetip biler. Metal bölekleri Harby önümçilik takyk tehnika enjamlary bilen çydamlylygy ± 0.005mm aralygynda dolandyryp bolýar.

Düşündiriş

1 / 1.8 ”uly maksatly ýerüsti seriýalar, ýoýulma ýok, giň burçly 140︒, senagat kamerasy, pilotsyz howa suraty, bulut platformasy kamerasy, sürüjilik ýazgysy, ýokary derejeli gözegçilik meýdany we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň