FREE SHIPPING ON ALL BUSHNELL PRODUCTS

Korporatiw habarlar

 • Konweks obýektiw şekillendiriş kanuny

  Konweks obýektiw şekillendiriş kanuny

  Optikada hakyky ýagtylygyň ýakynlaşmagy netijesinde emele gelen şekile hakyky şekil diýilýär;bolmasa, wirtual şekil diýilýär.Tejribeli fizika mugallymlary hakyky şekil bilen wirtual şekiliň arasyndaky tapawudy aýdanda tapawutlandyrmagyň şeýle usulyny köplenç ýatlaýarlar: “Hakyky şekil ...
  Koprak oka
 • Obýektiviň duralgasyny nädip sazlamaly?

  Obýektiviň duralgasyny nädip sazlamaly?

  Iris sazlanylanda, iris elmydama has uly duralga ýagdaýynda bolýar.Diňe ýapyklygy boşatmak üçin ýapyk düwmesi basylanda, apertura awtomatiki usulda kesgitlenen f-faktora kiçelýär we dykyzlyk täsir edenden soň has uly duralga gaýdyp gelýär.Linza näme?Obýektiviň iki barmagy bar ...
  Koprak oka