FREE SHIPPING ON ALL BUSHNELL PRODUCTS

Meşhur ylym habarlary

 • Konweks obýektiw şekillendiriş kanuny

  Konweks obýektiw şekillendiriş kanuny

  Optikada hakyky ýagtylygyň ýakynlaşmagy netijesinde emele gelen şekile hakyky şekil diýilýär;bolmasa, wirtual şekil diýilýär.Tejribeli fizika mugallymlary hakyky şekil bilen wirtual şekiliň arasyndaky tapawudy aýdanda tapawutlandyrmagyň şeýle usulyny köplenç ýatlaýarlar: “Hakyky şekil ...
  Koprak oka
 • Obýektiviň ýoýulmagy näme?

  Obýektiviň ýoýulmagy näme?

  Bu optikanyň çäginde öz standart kesgitlemesi bolan optikanyň çägindäki mesele.Kamera bilen surata düşmek arkaly öndürilen şekil ýoýulýar.Mysal üçin, hemmämiziň öýde adaty kameralar bilen surata düşmek tejribämiz bar.“...” diýilýän obýektiw bar.
  Koprak oka
 • Obýektiviň duralgasyny nädip sazlamaly?

  Obýektiviň duralgasyny nädip sazlamaly?

  Iris sazlanylanda, iris elmydama has uly duralga ýagdaýynda bolýar.Diňe ýapyklygy boşatmak üçin ýapyk düwmesi basylanda, dwigatel kesgitlenen f-faktora awtomatiki usulda kiçelýär we apertura täsir edenden soň has uly duralga gaýdyp gelýär.Linza näme?Obýektiviň iki barmagy bar ...
  Koprak oka
 • Linza parametrleri barada bilim (bu makalany mazmuna görä bir ýa-da ikä bölüp bolar)

  Linza parametrleri barada bilim (bu makalany mazmuna görä bir ýa-da ikä bölüp bolar)

  1. Suratyň ululygy Suratyň ululygy hem ekranyň ululygydyr;Sensoryň şekil ululygy: Kamera turbasynyň standart format ölçegini ulanmagy dowam etdiriň, bu kamera turbasynyň daşky diametri.2.Fokal uzynlyk Bu düşünje, obýektiwiň merkezinden ýagtylyk derwezesiniň fokus nokadyna çenli aralygy aňladýar ...
  Koprak oka