FREE SHIPPING ON ALL BUSHNELL PRODUCTS

MJOPTC EFL2.5mm Akylly öý obýekti we IR CUT gysga fokus uzynlygy HD gapy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysga TTL, gysga fokus uzynlygy, uly giň burç, uly draýwer akylly öý optiki linzasy.Akylly öýe giriş giň burçly obýektiw akylly öýde esasy baglanyşyklaryň şekil almagyna düşünýär.

Bu giň burçly linza, giň meýdança we gowy obýektiw geçiriş bilen görmek isleýän zadymyzy görmäge mümkinçilik berýär.Bu siziň iň gowy saýlan zadyňyz bolmaly.Professional optiki obýektiw öndüriji.Has giňişleýin maglumat alyň we sargyt ediň!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň