FREE SHIPPING ON ALL BUSHNELL PRODUCTS

Näme üçin bizi saýlamaly?

näme üçin3
näme üçin5.

1. techokary tehnologiýaly awtomatlaşdyryş enjamlary
Gapymyzda önümçiligimize kömek etmek üçin dürli çylşyrymly enjamlar bar.Enjam hünärmen öndürijiler tarapyndan özleşdirilýär we satyn alynýar.Duýgur gözegçilik enjamlary önümlerimizdäki islendik meseläni takyk kesgitläp biler.Akmaksyz ulgam önümçilik prosesinde ýüze çykan ýalňyşlyklardan, säwliklerden gaça durup biler we şeýlelik bilen önümiň hilini we önümçiligiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrar.

2. Gaty gözleg standartlary
2.1 Çig materiallary barlamagyň standartlary
Rawhli çig mal diňe degişli gözegçilik bölümi tarapyndan synagdan geçirilenden soň önümçilige akyp biler.II derejäniň daşky görnüşini kabul etmek üçin MIL-STD-105E ýeke-täk adaty nusga alma standartyny, gelýän material gözleg spesifikasiýalarynyň S-2 derejesini kabul etmek üçin spesifikasiýalary we funksiýalary kabul edýäris.
2.2 Önümi barlamagyň standartlary
IATF16949

3. precokary takyklyga çydamlylyk
Häzirki wagtda möhüm optiki ölçegler aşakdaky aýratynlyklara takyk bolup biler: obýektiwiň daşky diametriniň çydamlylygy ± 0,005mm;apertura / tertipsizlik -3 / 0,5-e ýetip biler;optiki ok 30-a çenli takyk bolup biler. Obýektiviň merkezi galyňlygy ± 0.01mm ýetip biler. Metal bölekleri Harby önümçilik takyk tehnika enjamlary bilen çydamlylygy ± 0.005mm aralygynda dolandyryp bolýar.

4. levelokary derejeli topar goldawy
Dizaýn we gözleg işgärlerimiziň bu pudakda on ýyldan gowrak iş tejribesi bar we olar zerurlyklaryna görä müşderilere takyk we laýyk önümleri dizaýn edip we ösdürip bilerler.Olar örän ussat.

5. Düzeltmegi goldaň (OEM, ODM, OBM)
Müşderiniň isleglerine görä önümleri dizaýn edip bileris, müşderiniň isleglerini iň ýokary derejede kanagatlandyryp bileris we guýma önümlerini goldap bileris.

6. Satuwdan soň ajaýyp hyzmat
Kompaniýa esasy düşünjeleriniň biri hökmünde ilki bilen bütewiligi, netijeliligi we müşderini alýar we şu esasda satuwdan soňky hyzmat ulgamyny döretdi: önümlerimizde haýsydyr bir kynçylyk tapsaňyz, hökman size kanagatlanarly çözgüt bereris .Müşderilere elmydama söz berýäris: ilki müşderi, müşderi.

vsdvwq

Mundan başga-da, önümçilige kömek etmek üçin dürli awtomatiki enjamlary hödürleýäris.Enjamlarymyzy dürli obýektiw böleklerini ýygnamak üçin programmadan öňki sazlamalar bilen çalt we awtomatiki çalşyp bolýar.Mundan başga-da, enjam doly hil barlagy we material goragy bilen enjamlaşdyrylandyr.Garyşyk akmaksyz ulgam, görüş programma üpjünçiligi bilen bilelikde, bölekleri ýygnamakdan ozal ýüz tanamak MARK, burun tanamak we takyk kompensasiýa ýerine ýetirýär, bu önümçiligiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar we şol bir wagtyň özünde müşderiniň kabul ediş standartlaryna laýyk gelýän önümleri öndürýär.

Enjamyň ady Doly awtomatiki gurnama enjamy
Linza daşky diametri üçin amatly φ8mm ~ mm16mm (beýleki ululyklary sazlap bolýar)
Linza barrel hereket usuly Tutuş plastinka yza we öňe hereket edýär + wizual ýerleşiş
Gurnama stansiýalarynyň sany 2 sany
Embygnalyp bilinjek bölekleriň sany P16pcs
Bölekleriň sany 2 ~ 16 sany
UPH 180 ~ 90 vision Görüşi bar)
Linza barreli iýmitlendirmek usuly Material ýerleşdirmek
Linza iýmitlendirmek usuly Material ýerleşdirmek
Spacer iýmitlendiriş usuly Material ýerleşdirmek
Mylar sahypasyny iýmitlendirmek usuly Mylar mehanizmi iýmitlendirmek / çüýremek
Önümi kabul etmegiň usuly Leeke tarelka (el bilen kabul etmek)
Visual 3 sany
FFU Standart
L * W * H. 1350mmX1050mmX1715mm
Umumy ululygy L * W * H.
enjamlaryň agramy 800KG
Kuwwat talaplary AC220V / 50HZ
Kuwwat sarp etmek 2.5 KW
Howa basyşy 0.6 ~ 0.8MPa
Daşky gurşawyň temperaturasy 0 ~ 40 ℃
Daşky gurşawyň çyglylygy ≤80% kondensasiýa däl